۲۲ آبان ۱۳۹۷
شبکه های اجتماعی 5    شبکه های اجتماعی 4   شبکه های اجتماعی 3    شبکه های اجتماعی 2    شبکه های اجتماعی 1    شبکه های اجتماعی 6

جشنواره پاییزی01  

 

همزمان با آغاز فصل سرما و رونق نسبی صنعت ساختمان بعد از مدت ها گروه عمران و توسعه بهساخت تسهیلاتی را جهت مشتریان خود آغاز نمـوده اسـت.

مشتریانی که تا پایان سال جاری (1394) خرید در و پنجره خود را با شرکت بهساخت بانی کارا انجام دهند، از تخفیف 50 درصدی در طراحی نمای ساختمان خود برخوردار خواهند شد.

 

وین سام

 

جشنواره زمستانی