۲۳ آذر ۱۳۹۷
شبکه های اجتماعی 5    شبکه های اجتماعی 4   شبکه های اجتماعی 3    شبکه های اجتماعی 2    شبکه های اجتماعی 1    شبکه های اجتماعی 6

فرم نظرسنجی مشتریان واحد در و پنجره

فرم نظرسنجی مشتریان واحد پنجره

در صورت تمایل مشخصات زیر را پر کنید.
از چه طریقی با محصولات این شرکت آشنا شده اید؟
نحوه ی برخورد پرسنل با شما چگونه بوده است؟