۲۲ آبان ۱۳۹۷
شبکه های اجتماعی 5    شبکه های اجتماعی 4   شبکه های اجتماعی 3    شبکه های اجتماعی 2    شبکه های اجتماعی 1    شبکه های اجتماعی 6

نرخ طلا


آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ ، ۱۱:۲۸:۱۸

تیر آهننوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییرهر شاخه تیرآهن 12ذوب آهن12 متری122244,000(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 12


هر شاخه تیرآهن 14ذوب آهن12 متری155295,000(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 14


هر شاخه تیرآهن 16ذوب آهن12 متری195363,000(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 16


هر شاخه تیرآهن 18ذوب آهن12 متری225435,000(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 18


هر شاخه تیرآهن 20ذوب آهن12 متری276667,000(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 20


هر شاخه تیرآهن 22ذوب آهن12 متری315755,000(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 22


هر شاخه تیرآهن 24ذوب آهن12 متری369900,000(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 24


هر شاخه تیرآهن 27ذوب آهن12 متری4341,054,000(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 27


هر شاخه تیرآهن 30ذوب آهن12 متری5001,230,000(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 30
 

میلگردنوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییرهر کیلو میلگرد 6.5
کلاف4.51,700(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 6.5


هر کیلو میلگرد 8قزوینشاخه61,610(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 8


هر کیلو میلگرد 10قزوین12 متری7.51,540(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 10


هر کیلو میلگرد 12قزوین12 متری111,540(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 12


هر کیلو میلگرد 14ذوب آهن / نیشابور12 متری151,600(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 14


هر کیلو میلگرد 16ذوب آهن / نیشابور12 متری191,600(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 16


هر کیلو میلگرد 18ذوب آهن / نیشابور12 متری251,600(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 18


هر کیلو میلگرد 20ذوب آهن / نیشابور12 متری301,600(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 20


هر کیلو میلگرد 22ذوب آهن / نیشابور12 متری361,600(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 22


هر کیلو میلگرد 25ذوب آهن / نیشابور12 متری471,600(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 25


هر کیلو میلگرد 28ذوب آهن / نیشابور12 متری561,600(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 28


هر کیلو میلگرد 32ذوب آهن / نیشابور12 متری751,600(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 32
 

پروفیلنوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییرهر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر 2.442,400(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509


هر کیلو قوطی 20x10ایرانیشاخه4.52,500(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x10


هر کیلو قوطی 25x10ایرانیشاخه5.52,500(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x10


هر کیلو قوطی 30x10ایرانیشاخه6.52,500(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x10


هر کیلو قوطی 25x25ایرانیشاخه92,480(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x25


هر کیلو قوطی 20x20ایرانی-72,430(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x20


هر کیلو قوطی 30x20ایرانیشاخه9.52,430(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x20


هر کیلو قوطی 30x50ایرانیشاخه162,400(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x50


هر کیلو قوطی 30x60ایرانیشاخه172,400(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x60


هر کیلو قوطی 40x40ایرانیشاخه152,400(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x40


هر کیلو قوطی 60x40ایرانیشاخه192,400(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 60x40


هر کیلو قوطی 40x100ایرانیشاخه282,420(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x100


هر کیلو قوطی 70x70ایرانیشاخه272,400(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 70x70


هر کیلو قوطی 80x40ایرانیشاخه232,400(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 80x40
 

ناودانینوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییرهر کیلو ناودانی 6.5
6 متری421,560(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 6.5


هر کیلو ناودانی 8
6 متری421,600(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 8


هر کیلو ناودانی 10
6 متری521,600(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 10


هر کیلو ناودانی 12
6 متری641,600(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 12


هر کیلو ناودانی 14
12 متری1551,610(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 14


هر کیلو ناودانی 16
12 متری1701,620(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 16


هر کیلو ناودانی 18
12 متری2152,450(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 18


هر کیلو ناودانی 20
12 متری2302,500(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 20

صفحه ستوننوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییرهر کیلو ورق 8فولاد مبارکهبرش خورده-2,400(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 8


هر کیلو ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده-2,380(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 10


هر کیلو ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده-2,440(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 12


هر کیلو ورق 15فولاد مبارکهبرش خورده-2,340(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 15


هر کیلو ورق 20اکسین / کاویانبرش خورده-2,400(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 20


هر کیلو ورق 25اکسین / کاویانبرش خورده-2,520(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 25

نبشینوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییرهر کیلو نبشی 3ایرانی6 متری91,600(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 3


هر کیلو نبشی 4ایرانی6 متری151,600(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 4


هر کیلو نبشی 5ایرانی6 متری221,600(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 5


هر کیلو نبشی 6ایرانی6 متری321,600(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 6


هر کیلو نبشی 8ایرانی6 متری581,620(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 8


هر کیلو نبشی 10ایرانی6 متری901,680(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 10


هر کیلو نبشی 12ایرانی6 متری1301,680(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 12

ورق سیاهنوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییرهر کیلو ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول122,290(‎-0.43%‏)-10نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 2


هر کیلو ورق سیاه 3فولاد مبارکه6x1/52202,310(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 3


هر کیلو ورق سیاه 4فولاد مبارکه6x1/52902,305(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 4


هر کیلو ورق سیاه 5فولاد مبارکه6x1/53602,300(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 5


هر کیلو ورق سیاه 6فولاد مبارکه6x1/54352,355(‎-0.84%‏)-20نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 6


هر کیلو ورق سیاه 8فولاد مبارکه6x1/55802,345(‎-0.42%‏)-10نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 8


هر کیلو ورق سیاه 10فولاد مبارکه6x1/57202,340(‎-0.43%‏)-10نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 10


هر کیلو ورق سیاه 12فولاد مبارکه6x1/58652,360(‎-2.28%‏)-55نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 12


هر کیلو ورق سیاه 15فولاد مبارکه6x1/510802,290(‎-0.87%‏)-20نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 15


هر کیلو ورق سیاه 20اکسین6x1/514452,360(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 20


هر کیلو ورق سیاه 25اکسین6x1/518052,460(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 25


هر کیلو ورق سیاه 30اکسین6x1/521652,550(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 30

تسمهنوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییرهر کیلو تسمه 20x5ایرانی12 متری21,480(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 20x5


هر کیلو تسمه 25x5ایرانی12 متری-1,480(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 25x5


هر کیلو تسمه 30x5ایرانی12 متری-1,480(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 30x5


هر کیلو تسمه 40x5ایرانی12 متری-1,480(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 40x5


هر کیلو تسمه 50x5ایرانی12 متری-1,480(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 50x5

ورق گالوانیزهنوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییرهر کیلو ورق گالوانیزه 0/4ایرانی1 و 1.255.73,200(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4


هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5ایرانی1 و 1.255.73,070(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5


هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6ایرانی1 و 1.255.73,060(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6


هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7ایرانی1 و 1.255.73,055(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7


هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8ایرانی1 و 1.255.73,055(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8


هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9ایرانی1 و 1.255.73,025(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9


هر کیلو ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.255.73,020(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1


هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.255.73,030(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25


هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.255.73,030(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5


هر کیلو ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.255.73,050(0.00%)0نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 2

آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ ، ۰۲:۳۵:۰۵

منطقه 1محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )تجریش . میدان قدسنو ساز6,500,000میدان تجریش . طباطبایی پورنو ساز10,000,000میدان تجریش . واعظینو ساز9,000,000میدان تجریش . جعفرآبادنو ساز10,200,000میدان تجریش . سعد آبادنوساز12,100,000میدان تجریش . فناخسرونوساز8,500,000الهیه . شریفی منشنوساز14,000,000الهیه . گلنارنوساز13,000,000الهیه . کوهیارنو ساز12,000,000الهیه . خزر شمالینوساز12,000,000زعفرانیه . کیهاننو ساز14,500,000زعفرانیه . کوه سفیدنو ساز12,500,000زعفرانیه . انتهای آصفنوساز13,500,000زعفرانیه . فیروز کوه غربینوساز13,500,000زعفرانیه . پسیاننو ساز14,000,000زعفرانیه . مردانینوساز14,500,000زعفرانیه . مقدس اردبیلینوساز14,000,000محمودیه . صفای اصفهانینو ساز11,000,000محمودیه . اردیبهشتنوساز14,000,000محمودیه . پارک وینوساز12,000,000محمودیه . سالارنو ساز12,000,000محمودیه . ملکینو ساز13,500,000ولنجک . ساساننو ساز14,500,000ولنجک . خیابان نهمنوساز11,000,000ولنجک . میدان دانشگاهنوساز9,500,000ولنجک . بلوار دانشجونو ساز11,200,000ولنجک . گلستاننو ساز10,000,000شهرک صدفنو ساز6,000,000شهرک شهید محلاتی56,000,000شهرک دانشگاهنوساز7,500,000شهرک گلهانوساز7,500,000درکه . کوهسارنوساز8,500,000ازگل . بلوار قائمنوساز6,800,000ازگل . گلچین جنوبینو ساز6,700,000ازگل . خیابان درختینوساز9,300,000ازگل . بلوار صدرنژادنو ساز6,000,000ازگل . میدان میوه و تره بارنو ساز6,500,000رستم آبادنوساز---دارآباد . محدوده موزه دارآبادنو ساز9,000,000دارآباد . 20 متری آفرینشنو ساز7,900,000دارآباد . میدان دارآبادنو ساز8,000,000دار آباد . بلوار هاشمی125,400,000کاشانک . خیابان امیرنوساز7,800,000کاشانک . خیابان امیرصبورینوساز13,000,000سوهانک . محدوده کمیته امدادنو ساز7,500,000سوهانک . شهید احمد ازگلینو ساز6,500,000سوهانک . سوهانینو ساز5,700,000سوهانک . بیدستاننو ساز8,000,000سوهانک . بشارتنو ساز7,000,000منظریهنوساز9,300,000قیطریه . بلوار کاوهنوساز9,000,000قیطریه . محدوده پارک قیطریهنو ساز7,000,000قیطریه . صاحبینوساز8,600,000قیطریه . بهار جنوبینو ساز9,500,000قیطریه . چیذرنو ساز6,000,000قیطریه . سه راه قیطریهنوساز10,100,000قیطریه . دستور شمالینوساز8,500,000بزرگراه ارتش . شهرک کوثرنو ساز5,400,000بزرگراه ارتش . شهرک ابوذرنو ساز5,200,000بزرگراه ارتش . اوشاننو ساز5,000,000بزرگراه ارتش . شهرک لالهنو ساز5,500,000تجریش . مقصود بیگنوساز15,000,000تجریش . میدان قدسنوساز12,000,000کامرانیه شمالی نرسیده به نیاوراننوساز14,700,000کامرانیه جنوبی محدوه برج کوه نورنوساز15,000,000شهرک ابوذرنو ساز7,000,000کامرانیه شمالی . خیابان ثروتینوساز18,000,000فرمانیه . سلیمینوساز12,500,000فرمانیه . اندرزگونوساز8,800,000فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینانوساز11,000,000فرمانیه . فروردیننو ساز12,000,000فرمانیه . کوهستاننوساز11,500,000صاحبقرانیهنوساز15,000,000دزاشیب . بوعلینو ساز6,500,000دزاشیب . رمضانینوساز8,000,000دزاشیب . محدوه آتش نشانینوساز6,000,000جماران . حسن پورنوساز12,000,000نیاوران - مژدهنوساز12,000,000نیاوران - امیدوارنوساز13,000,000نیاوران - همایوننوساز9,800,000نیاوران - شمال کاخنو ساز13,000,000نیاوران - پارک مهرنو ساز13,300,000دربند - بعد از کاخ سعدآبادنو ساز10,500,000دربند - گلابدرهنو ساز4,500,000دربند - اسدالهینو ساز6,000,000دربند - محدوده کلانترینو ساز10,500,000اقدسیه . گلستان شمالینو ساز12,000,000اقدسیه . گلستان جنوبینوساز15,000,000اقدسیه . بلوار مجدینوساز6,300,000اقدسیه . خیابان گلزارنوساز6,500,000اقدسیه . خیابان سپندنوساز10,000,000آجودانیه . محدوده باشگاه بانک ملینوساز12,000,000آجودانیه . کوچه 2 شرقینوساز12,500,000آجودانیه . خیابان صومعه زادهنوساز13,000,000آجودانیه . خیابان آذرمینوساز13,000,000آجودانیه . محدوده پارک شطرنجنوساز1,000,000آجودانیه . پورابتهاجنو ساز8,500,000آجودانیه . بهزادنو ساز13,000,000شریعتی . محدوده مترو قیطریهنو ساز13,000,000باغ فردوس . گلستاننو ساز10,500,000باغ فردوس . محدوده پمپ بنزیننو ساز14,500,000باغ فردوس . ناصرینو ساز11,100,000فرشته . بوسنی هرزگویننو ساز16,500,000فرشته . آقا بزرگینو ساز12,500,000فرشته . تختینو ساز15,000,000کامرانیه . کلهرینو ساز12,500,000کامرانیه . دژم جونو ساز12,000,000کامرانیه . پرستونو ساز12,500,000کامرانیه . چهارراه کامرانیهنو ساز10,000,000کامرانیه . شیبانینو ساز14,000,000دیباجی شمالینو ساز8,500,000مینی سیتی . شهرک صدفنو ساز5,200,000مینی سیتی . شهرک قائمنوساز6,000,000مینی سیتی . شهرک نفتنو ساز7,000,000اوین . درکهنوساز7,200,000اوین . کچوئینوساز6,500,000اوین . کوهسارنو ساز9,000,000آراجنو ساز---

 

منطقه 2محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )شهرک غرب . فاز 22010,000,000شهرک غرب . فاز 5186,900,000شهرک غرب . فاز 6138,000,000گیشا . خیابان 27نوساز7,800,000گیشا . خیابان 33نوساز7,500,000گیشا . خیابان 36نوساز8,000,000گیشا . خیابان 40نوساز7,700,000کوی فراز . نیلوفرنو ساز12,000,000کوی فراز . مینانو ساز10,000,000کوی فراز . شهرک بوعلینو ساز7,000,000سعادت آباد بلوار فرحزادنو ساز4,700,000سعادت آباد . بلوار 24 مترینو ساز9,800,000سعادت آباد . بلوار پاک نژادنو ساز14,000,000شهرک غرب . فلامکنوساز15,000,000شهرک غرب . بلوار دریانوساز9,800,000شهرک غرب . سپهرنوساز9,200,000گیشا . خیابان پیروزینوساز7,400,000گیشا . جلال آل احمدنوساز7,000,000مرزداران . ایثارنوساز6,500,000مرزداران . ابراهیمینوساز6,400,000مرزداران . سپهرنوساز7,500,000مرزداران . اطاعتی جنوبینوساز6,200,000مرزداران . خرم رودینوساز6,500,000مرزداران . البرزنوساز7,500,000مرزداران . ناهیدنوساز6,200,000جلال آل احمد . پل آزمایش55,000,000جلال آل احمد . پل گیشانوساز8,500,000تهران ویلا . جواد حسینینوساز7,200,000تهران ویلا . امام منتظرنوساز7,200,000تهران ویلا . رحیم زادهنوساز6,400,000ستارخان . کاشانی پورنوساز6,500,000ستارخان . بهبودینوساز6,000,000ستارخان . همایونشهر جنوبینوساز4,800,000ستارخان . بلوارگلابنوساز5,600,000ستارخان . رحیمی اصلنوساز5,500,000

 

منطقه 3محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )اختیاریه شمالی . غفورینو ساز10,000,000اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان57,450,000اختیاریه شمالی . دوقوز145,000,000اختیاریه شمالی . میدان اختیاریهنوساز8,500,000اختیاریه . مسعودنوساز9,500,000دیباجی جنوبی . برادران جوزینوساز9,100,000دیباجی جنوبی . منظریهنوساز9,000,000دیباجی جنوبی . عین آبادینوساز7,500,000دیباجی جنوبی . گرکانینوساز7,500,000دروس . سورینوساز10,000,000دروس . یارمحمدینوساز13,700,000دروس . راستواننوساز11,400,000دروس . احتشامیهنوساز15,000,000دروس . وارستهنوساز11,000,000قلهک . یخچالنوساز9,000,000قلهک . پورمشکاتینوساز12,000,000قلهک . محدوده مترو قلهکنوساز8,500,000زرگنده . خاقانینوساز11,800,000زرگنده . عمرانی25,500,000میدان مینا . داراب نیانوساز15,000,000ضرابخانه106,500,000میدان ونک . برزیل شرقینوساز8,000,000سئول . شهرک سئولنوساز10,500,000سئول . شهرک فجر204,200,000سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب205,000,000ولیعصر . روبروی جام جمنوساز9,500,000ولیعصر . خیابان جام جمنوساز13,000,000ولیعصر . محدوه پارک وینوساز11,000,000ولیعصر . 4 راه پارک وینوساز11,000,000ولیعصر . خاکزادنوساز8,500,000آفریقا . چهارراه جهان کودکنوساز13,500,000

منطقه 4محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )شهرک حکیمیه . مجتمع ولیعصر33,500,000شهرک حکیمیه . پگاهنوساز5,500,000حکیمیه . شهرک والفجر183,000,000جشنواره . زهدینو ساز3,900,000جشنواره . درختینو ساز4,500,000جشنواره . اسفندانینو ساز4,100,000جشنواره . 15 متری مطهرینو ساز3,900,000جشنواره . امیننو ساز3,400,000جشنواره . شهید نقدینو ساز4,000,000فرجام غربی . 4 راه خاورنو ساز5,400,000فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراجنو ساز5,500,000فرجام غربی . عبادی جنوبینو ساز5,700,000فرجام غربی . حیدرخانینو ساز5,000,000تهران پارس . شهرک پارسنو ساز5,000,000شهرک امید207,000,000دلاوران . والاییان شمالینو ساز3,800,000دلاوران . تکاوران شمالینو ساز3,500,000دلاوران . آزادگان شمالینو ساز3,500,000هنگام . چهارراه استقلالنو ساز4,500,000فلکه سوم تهرانپارس54,200,000شهید عراقی . کشورینو ساز7,500,000شهید عراقی . پایدار فردنو ساز7,500,000میدان هروی . ظابطینو ساز7,000,000میدان هروی . مکران جنوبینو ساز6,700,000لویزان . شیان 3نو ساز5,700,000لویزان . شاه رضایینو ساز6,500,000مجیدیه شمالی . لاهیجانینو ساز4,500,000مجیدیه شمالی . کرمان شمالینو ساز5,100,000مجیدیه شمالی . 16 متری دومنو ساز5,300,000مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالینو ساز5,000,000مجیدیه شمالی . میدان ملتنو ساز7,000,000مجیدیه جنوبی . کرمان جنوبینو ساز4,700,000مجیدیه جنوبی . 3 راه ارامنهنو ساز5,000,000

منطقه 5محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )جنت آباد شمالی . شهید ساسانینو ساز5,000,000جنت آباد شمالی . بلوار بعثتنو ساز5,500,000جنت آباد شمالی . بهارستاننو ساز4,650,000جنت آباد شمالی . اقاقیانو ساز5,100,000جنت آباد شمالی . گلزار شرقینو ساز5,600,000جنت آباد شمالی . شهرک مبعثنو ساز5,500,000جنت آباد شمالی . 22 متری شقایقنو ساز5,000,000جنت آباد شمالی . حصارکنو ساز2,700,000آبشناساننو ساز5,000,000شهران . وسکنو ساز6,100,000شهران . کوهسارنو ساز5,500,000شهران . محدوده پاسگاهنو ساز4,700,000شهران . فلکه اولنو ساز5,200,000پونک . میدان پونکنو ساز6,800,000پونک . سردار جنگلنو ساز6,100,000پونک . بلوار کمالینو ساز6,700,000پونک . بلوار همیلانو ساز6,600,000آیت اله کاشانی . بلوار آلالهنو ساز4,800,000آیت اله کاشانی . بهنامنو ساز7,800,000آیت اله کاشانی . بلوار اباذرنو ساز6,500,000باغ فیض . طالقانینو ساز4,600,000باغ فیض . 22 بهمننو ساز5,300,000شهر زیبا . شربیانی غربینو ساز6,500,000شهر زیبا . مرادینو ساز5,000,000شهر زیبا . قدسنو ساز5,500,000اندیشه شمالینو ساز4,800,000شهرک امید276,500,000

منطقه 6محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )یوسف آباد . خیابان 11نو ساز8,500,000امیر آباد . باباطاهرنو ساز7,100,000امیر آباد . کارگر شمالینو ساز6,200,000امیر آباد . محدوده پارک لالهنو ساز6,400,000قائم مقام فراهانی . مشاهیرنو ساز6,700,000جمشیدیه . جبلینو ساز12,000,000میدان فلسطین204,500,000محدوده پارک ساعینو ساز8,000,000یوسف آباد . جهان آرانو ساز6,500,000یوسف آباد . بوعلی سینانو ساز6,500,000یوسف آباد . جهان مهرنو ساز7,000,000یوسف آباد . بیستوننو ساز9,000,000

منطقه 7محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )سبلان شمالی . ابراهیم حسنینو ساز3,800,000آپادانا . مرغابنو ساز8,600,000ترکمنستاننو ساز7,500,000سهروردی شمالی . اندیشهنو ساز8,100,000سبلان شمالی . حقیقت پسندنو ساز3,300,000سبلان شمالی . شهید علیپورنو ساز3,700,000سهروردی شمالی . ابن یمیننو ساز7,500,000سهروردی جنوبی . نوبختنو ساز8,700,000سبلان شمالی . داوودآبادینو ساز3,600,000سهروردی جنوبی . ملک65,800,000سبلان شمالی . محسن آزادینو ساز3,900,000سهروردی جنوبی . زنده دلان144,700,000سبلان جنوبی . 10 متری بانکنو ساز3,200,000خواجه نظام . اجاره دار33,200,000میدان سپاهنو ساز4,700,000خواجه نظام . مانگار33,500,000آپادانا . نوبختنو ساز9,000,000باغ صبانو ساز5,500,000شریعتی . ماهرو زادهنو ساز11,000,000شریعتی . سهیلنو ساز11,900,000شریعتی . پایین تراز بهار شیرازنو ساز6,000,000شریعتی . محدوه پل صدرنو ساز9,000,000

منطقه 8محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )مجیدیه شمالی . امیر نیانو ساز6,000,000مجیدیه شمالی . حسینینو ساز5,200,000مجیدیه شمالی . استاد حسن بنانو ساز5,500,000مجیدیه شمالی . کرمان شمالی104,100,000جانبازان غربینو ساز3,900,000نارمک . 46 متری غربینو ساز6,000,000نارمک . میدان 16نو ساز5,600,000نارمک . مرجاننو ساز6,200,000نارمک . سمنگاننو ساز5,800,000نارمک . دمیرچینو ساز6,000,000نارمک . مهرنو ساز6,600,000نارمک . میدان هلال احمرنو ساز6,100,000نارمک . میدان 97نو ساز6,000,000نارمک . میدان 46نو ساز5,300,000نارمک . مدائن شمالینو ساز6,500,000نارمک . چهارراه تلفنخانهنو ساز4,900,000نارمک . دردشتنو ساز6,500,000وحیدیه . تسلیحاتنو ساز4,100,000تهرانپارس . اردیبهشتنو ساز4,800,000تهرانپارس . اردیبهشت 154نو ساز7,100,000تهرانپارس . رشید جنوبینو ساز7,500,000تهرانپارس .خیابان 220نو ساز5,000,000تهرانپارس . فلکه 4نو ساز5,200,000تهرانپارس . دماوندنو ساز5,500,000تهرانپارس . بلوار پرویننو ساز4,200,000تهرانپارس . بلوار شاهدنو ساز4,700,000

منطقه 9محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )آزادی . بلوار استاد معین3012,000,000بوتان30---فتحنو ساز---آذرینو ساز---

منطقه 10محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )سی متری جینو ساز---آذربایجاننو ساز4,500,000بریانکنو ساز2,900,000قصرالدشتنو ساز---بلوار زنجاننو ساز---میدان شهید عظیمینو ساز2,900,000جیحوننو ساز---میدان هاشمینو ساز---کاروننو ساز---کمیلنو ساز---رودکی جنوبی176,000,000سبحانینو ساز---

منطقه 11محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )امیریهنو ساز---وحدت اسلامینو ساز---میدان گمرکنو ساز---کارگر جنوبی93,000,000مولوینو ساز---میدان حرنو ساز---میدان راه آهننو ساز---کاشاننو ساز---میدان حق شناسنو ساز---میدان منیریهنو ساز---معیرینو ساز---

منطقه 12محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )میدان ابن سینانو ساز---میدان اعدام / محمدیهنو ساز---میدان قیامنو ساز---میدان دربندنو ساز---خراساننو ساز---لاله زار نونو ساز---میدان فردوسینو ساز4,800,000میدان شاهپورنو ساز---سبزه میداننو ساز---میدان بهارستاننو ساز---رینو ساز---چهار راه سرچشمهنو ساز---پامنارنو ساز---چهارراه سیروسنو ساز---مازندراننو ساز2,900,000

منطقه 13محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )چهارراه کوکاکولانو ساز---کوی زینبیهنو ساز---فلکه روز مادرنو ساز---نیروی هوایینو ساز---میدان لوزینو ساز---تهران نو - غدیرنو ساز---تهران نو - هاشمینو ساز---تهران نو - بخشی فردنو ساز---شهبازینو ساز---افروزنو ساز---میدان آشتیانینو ساز---

منطقه 14محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )درودیاننو ساز---فرح آبادنو ساز---پاسدار گمنامنو ساز---اصفهانکنو ساز---پیروزی - پرستار شمالینو ساز---خاوراننو ساز---پیروزی - نبرد شمالینو ساز---پیروزی - مقدادنو ساز---محلاتینو ساز---افسریهنو ساز---پیروزی - شکوفهنو ساز---ده حقی / آهنگنو ساز---صد دستگاهنو ساز---پرستارنو ساز---

منطقه 15محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )خاوران / جاده خراساننو ساز---ذوالفقارینو ساز---شهرک سجادیهنو ساز---کیان شهرنو ساز---فلکه اول مشیریهنو ساز---بزرگراه آزادگاننو ساز---افسریهنو ساز---

منطقه 16محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )میدان بهمننو ساز---میدان باربرینو ساز---خانی آبادنو ساز---پارک بعثتنو ساز---میدان وصالنو ساز---بزرگراه بعثتنو ساز---نازی آبادنو ساز---ترمینال جنوبنو ساز---خزانهنو ساز---هزار دستگاهنو ساز---خیابان جوادیهنو ساز---میدان ابریشمنو ساز---میدان رباط کریمنو ساز---شهرک طالقانینو ساز---

منطقه 17محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )زهتابینو ساز---وصفناردنو ساز---امین الملکنو ساز---قلعه مرغینو ساز---یافت آبادنو ساز---ابوذرنو ساز---خزانه فلاحنو ساز---

منطقه 18محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )اسماعیل آبادنو ساز---میدان معلمنو ساز---میدان جانبازاننو ساز---نوروز آبادنو ساز---شهرک طالقانینو ساز---سعید آبادنو ساز---ابراهیم آبادنو ساز---میدان الغدیرنو ساز---کوی مهرزادنو ساز---

منطقه 19محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )نعمت آبادنو ساز---شهرک ابوذرنو ساز---دولت خواهنو ساز---میدان جهادنو ساز---صالح آباد شرقینو ساز---صالح آباد غربینو ساز---شهرک بستاننو ساز---شهرک شریعتینو ساز---عبدل آبادنو ساز---

منطقه 20محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )شهرک شهردارینو ساز---دیلمان شمالینو ساز---دیلمان جنوبینو ساز---حمزه آبادنو ساز---اقدسیهنو ساز---شهررینو ساز---مالک آبادنو ساز---

منطقه 21محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )شهرک استقلالنو ساز---شهرک دانشگاه تهراننو ساز---افسریهنو ساز
تهرانسرنو ساز---

منطقه 22محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )زیبادشت بالانو ساز---شهرک چشمهنو ساز---شهرک صدرانو ساز---زیبادشت پاییننو ساز---