محصولات جدید هلدینگ بهساخت

  
 
 
ابیاری قطره ای
نوار آبیاری قطره ای
درب اتوماتیک شیشه ای
ایفون تصویری