۲۳ آذر ۱۳۹۷
شبکه های اجتماعی 5    شبکه های اجتماعی 4   شبکه های اجتماعی 3    شبکه های اجتماعی 2    شبکه های اجتماعی 1    شبکه های اجتماعی 6

استخدام | مدیر بازاریابی

  با حداقل 5 سال تجربه کاری در زمینه پنجره های دوجداره UPVC

استخدام | مدیر بازاریابی

استخدام | مهندس معمار

مهندس معماربا تسلط کامل بر فاز 2 نقشه کشی و ضوابط شهرداری با سابقه کار

استخدام | مهندس معمار   

 

استخدام | مهندس معمار یا عمران

 جهت مدیریت امور شهرداری با سابقه کاری مفید ، تسلط کامل بر ضوابط شهرداری و خدمات الکترونیک

استخدام | مهندس معمار یا عمران