۲۵ مهر ۱۳۹۸

استخدام | مهندس معمار یا عمران

 جهت مدیریت امور شهرداری با سابقه کاری مفید ، تسلط کامل بر ضوابط شهرداری و خدمات الکترونیک

استخدام | مهندس معمار یا عمران

 

استخدام | کارشناس معماری (طراحی نما و داخلی)

تسلط کامل بر طراحی نما و داخلی
ترجیحا" مسلط به رندر گیری با V-Ray یا Corona

استخدام | کارشناس معماری