چـشـم انــداز

گروه عمران و توسعۀ بهساخت بـه‌عنـوان یـک شـرکـت تخصصی و فعال در صنعت ساختمـان، چشم‌انداز فعالیت‌های خود را در جهت نیل به اهداف و کسب جایگاه برتر در این صنعت قرار داده و برنامه‌های راهبردی خود را در افقی هفت‌ساله، چنین طراحی کرده است:

1. ایجاد برندی خوش‌نام و دارای صداقت، با هدف جلب اعتماد مشتریان و تأمین آرامش فکری و حفظ منافع آنان
2. تقـویـت بـرند شرکت و تبدیل‌شدن آن به نام تجاری معتبر در صنعت ساختمـان و جذب مشارکت داخلی و خارجی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و فنی‌مهندسی
3. جذب بیشتر نیروهای متخصص به‌همراه ارتقا و اشاعۀ دانش سازمانی از طریق آموزش‌های هدفمند درون‌سازمانی
4. تنوع جغرافیایی در ساخت و ارائۀ خدمات با حفظ تمرکز بر مزیت‌های رقابتی موجود
5. تغییر ساختار شرکت با هدف تبدیل‌شدن به هلدینگ ساختمانی معتبر و پایدار از طریق ارائۀ خدمات منحصربه فرد و‌خاص
6. ایجاد درآمد و کسب سود پاک، با سرمایه‌گذاری مناسب، به منظور تقویت بنیۀ مالی و حفظ حقوق صاحبان سهام
7. ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بیشتر بین صاحبان ملک، سازندگان و املاکیان
8. نگهداری و استفادۀ بهینه از منابع، امکانات و استعدادهای عمرانی و اقتصادی موجود
9. فعالیت مستمر و هدفمند در راستای زمینه‌سازی برای رفاه انسانی و حفاظت از محیط زیست
10. ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزۀ عمران و آبادانی کشور و کمک به سیاست‌های محرومیت زدایی دولت، همراه با حفظ منافع مشتریان و سهام‌داران
11. به‌کارگیری راهکارها و روش‌های جدید در امور اجراییِ مربوط به طرح های عمرانی و ساختمانی
12. افزایش کیفیت مدیریتی و تخصصیِ نحوۀ اجرای کار

 

 مـــامـوریــت

گروه بهساخت مأموریت دارد با استفاده از دانش نوین و تجربۀ گران و سوابق ارزشمندی که در حوزه‌های مختلف عملیـات احداث سـازه و تأسیسات زیربنایـی مربوط به آن دارد و نیز به‌پشتوانۀ نیروی انسانی متخصص و کارآزموده، با رعایت استانداردهای لازم و حفظ زمان‌ و هزینه و کیفیتِ بهینه در اجرای پروژه‌ها و نیز در راستای تـأمین رضایت ذی‌نفعان گام برداشته و همت خود را بر آن گمارَد که در جهت چشم‌انداز تعیین‌شده و با هدف تلاش برای عمران و توسعه و آبـادانی میهن خویـش به یک پیمانکار عمومـی معتبر در سطح ملی و منطقه‌ای تبدیل شود.